AVKM в мрежата

Киновечери

Този понеделник (30.03.15) от 19:30 часа ще излъчим Любимец 13 в SCC Raum 062.

Вход

Белот правила Print E-mail
Monday, 28 January 2008 23:30

Правила на играта

Желатено е при наддаването играчите да обявяват вариантите за игра с нормалните им имена!

1. Игра в козов цвят

 • Качването при даване на коз е задължително
 • Анонси (терца, 50, 100) има от всички бои, белот само от козовата
 • Карета и комбинации от поредни карти се признават едновременно
 • Анонси се обявяват когато дойде редът на играча и до затваряне на първата ръка
 • От контра и реконтра МОЖЕ да се “бяга”
2. Игра "Без коз"
 • Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета
 • На “Без коз” карета НЯМА, дори и от аса
 • Качването не е задължително
 • От контра и реконтра МОЖЕ да се “бяга”
3.Игра "Всичко коз"
 • За разлика от "Без коз" всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента
 • Карета и комбинации от поредни карти се признават едновременно
 • Анонси се обявяват когато дойде редът на играча и до затваряне на първата ръка
 • От контра и реконтра няма вече накъде да се бяга
4. Висяща игра - При игра на коз, Без коз или "Всичко коз" ако и двата отбора имат еднакъв брой точки закръгляме точките които "висят" т.е. закръгляме надолу и пишем точките на отбора който не е     обявил играта, а останалите точки "висят" и се печелят от отбора който спечели следващата игра. Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.
5. При обявена контра, отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвояват се и всички премии, включително премията за валат).
6. При обявена реконтра, отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворяват се и всички премии, включително премията за валат).
7. При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.

8. Играта свършва когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно,         играе се докато някой от отборите поведе.
9. Изключение представлява правилото "С капо не се излиза". В този случай се изиграва само още ЕДНО раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с валат).
10. Премии - играч, който притежава комбинация от карти я/ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване!
Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.
11. При игра на "Без коз", играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации.
12. Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.
13. Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който з                  авършва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат. Ако и двата отбора са обявили карета, премии за           тях     си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят).
14. Видът на комбинациите се изяснява едва след изиграване на последната карта.
15. Закръгляне – общият брой на точките с последното 10 е: 258 (26) на "Всичко коз", 260 (26 след удвояването) на "Без коз" и 162 (16) при игра на коз.
* На "Всичко коз" проблем със закръгляването възниква при резултати завършващи на 4. Например: 34 - 224, 164 - 194 (ако в играта има 100 т. премии) и т.н. В този случай нагоре закръглява                 отборът с по-малко точки. В горните два примера съответно 4 - 22 и 17 - 19
* На "Без коз" се закръглява на 5.
* При игра на коз проблем възниква при резултати завършващи на 6. Отново нагоре закръглява отборът събрал по-малко точки. Например: при 56 - 106 се пише 6 - 10, при 6 - 156 се пише 1 - 15 и т.н.